Udogodnienia architektoniczne i techniczno-organizacyjne

Gdańska Szkoła Wyższa – uczelnia istniejąca od 2002 r. – od początku swego istnienia była i do dnia dzisiejszego jest uczelnią przyjazną dla wszystkich Studentów, w tym studentów z niepełnosprawnościami. Budynek, w którym GSW mieści się od 2016 r., jest w pełni przygotowany do pobytu w nim osób niepełnosprawnych. Jest trzykondygnacyjny, wyposażony w windę obsługującą wszystkie piętra. Do dyspozycji Studentów dostępne są dwa parkingi wewnątrz kampusu uczelni; na jednym z nich (usytuowanym bliżej wejść do budynku) wydzielono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W Bibliotece GSW (parter) dla osób niepełnosprawnych przygotowano miejsca do nauki wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Warunki techniczne i udogodnienia architektoniczne umożliwiają pobyt w murach uczelni, sprzyjają nauce i rozwojowi Studentów, również z niepełnosprawnościami.

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

W GSW powołano Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w osobie dr Mirosława Borkowskiego, prof. nadzw. GSW.

dr Mirosław Borkowski, prof. GSW

Godziny pracy

Poniedziałek
-
Wtorek
-
Środa
13:30-15:00
Czwartek
-
Piątek
-
Sobota
10:00-12:00
Niedziela
-
Uwagi dodatkowe:
Dyżur z dnia 26.05.2021 r.  został przełożony na 27.05.2021 r. w godz. 12:00-14:00.
Telefony
  • 58 305 08 11
  • 58 305 08 12
  • 58 305 08 89
  • nr wewn. –
Adres e-mail

prodziekan.wa@gsw.gda.pl
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami: niepelnosprawni@gsw.gda.pl

Pokój

nr A219 (piętro, skrzydło prawe)

Prawa osób z niepełnosprawnościami

Studenci będący osobami z niepełnosprawnościami mają zagwarantowane prawa bezpośrednio w najistotniejszym z punktu widzenia studentów wewnętrznym akcie prawnym – w Regulaminie Studiów GSW. Poświęcony jest im cały rozdział 4 pt. "Organizacja studiów dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi".

Regulamin Studiów udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW w Menu przedmiotowym: "Akty prawa wewnętrznego / Regulamin Studiów". Bezpośredni link do Regulaminu Studiów: https://bip.gsw.gda.pl/p,12,regulamin-studiow.

Przydatne linki

Ostatnie komunikaty dotyczące Osób z niepełnosprawnościami