Konferencja naukowa "Wyzwania dla współczesnej administracji"

Grafika nagłówkowa wydarzenia konferencji
Termin konferencji
22 czerwca 2021 r.
Termin zgłoszeń
do 01.06.2021
Nadsyłanie referatów
do 15.06.2021
Miejsce
on-line
Organizator
Wydział Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej

W dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) Gdańska Szkoła Wyższa organizuje interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą wyzwaniom, przed którymi stoi współczesna administracja publiczna. Spektrum tematyczne referatów i artykułów, które mogą być zgłaszane w ramach konferencji, zarysowane jest stosunkowo szeroko. Przede wszystkim oczekiwane są opracowania związane z zagadnieniami prawnymi i administracyjnymi, ale organizatorzy dopuszczają także materiały z zakresu innych dziedzin naukowych.

Organizatorzy zakładają przy tym, że głównym wyzwaniem dla administracji, któremu poświęcone będą referaty, artykuły, tudzież komunikaty przedstawione w ramach konferencji (i w materiałach pokonferencyjnych), będzie problematyka złożonego wpływu aktualnej pandemii na działalność administracyjną. Powyższe założenie nie oznacza jednak, iż tematyka przyszłej konferencji jest związana tylko i wyłącznie z problematyką epidemiologiczną. W ramach konferencji mogą zostać poruszone także inne wyzwania, przed którymi stoi współczesna administracja publiczna (zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w innych państwach), na przykład związane z:

  • integracją międzynarodową,
  • stanem środowiska naturalnego,
  • bezpieczeństwem zdrowotnym, społecznym i socjalnym,
  • problemami kadrowymi, przepływem wiedzy i informacji (w tym z informatyzacją administracji),
  • szeroko rozumianymi uwarunkowaniami gospodarczymi czy politycznymi.

Formuła personalna konferencji jest otwarta. Organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału w niej przede wszystkim pracowników, współpracowników i studentów GSW, ale bardzo chętnie będzie widziany także udział kadry akademickiej z innych szkół wyższych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, konferencja zostanie przeprowadzona w systemie on-line (organizatorzy nie przewidują zmiany tej formuły). Prezentacja materiałów, referatów, jak i dyskusja nad nimi zostanie przeprowadzona za pomocą jednej z typowych platform do webinariów. Szczegółowe warunki techniczne zostaną przedstawione Uczestnikom na stronie internetowej konferencji (szczegóły niżej). Biorąc pod uwagę sprawny przebieg konferencji i umożliwienie właściwej pracy jej moderatorów, należy liczyć się z możliwością ograniczenia czasu poświęconego na wygłoszenie każdego referatu (jego tez) oraz z wprowadzeniem ścisłych zasad dotyczących np. zadawania pytań w trakcie konferencji.

W związku z planowaną publikacją (w formule tradycyjnej lub elektronicznej) obejmującą materiały pokonferencyjne, referaty oraz artykuły, komunikaty związane z konferencją powinny zostać złożone przez Autorów w postaci otwartych plików tekstowych (szczegóły niżej). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo merytorycznej weryfikacji nadesłanych materiałów.

Organizatorzy serdecznie zapraszają zainteresowanych do zgłaszania czynnego udziału w konferencji zarówno w charakterze uczestników czy prelegentów (autorów referatów).

Zgłoszenia


Wykorzystana fotografia:
Tło zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com

Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: wtorek, 22 Czerwiec, 2021