GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 17.06.2018

Znajdujesz sie w:

Lista wydarzeń

 1. data dodania:
  12.12.2013,
  dodał:
  tm

  JM Rektor odszedł od nas 10 grudnia 2013

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 grudnia 2013 r. zmarł Jego Magnificencja Rektor prof. nadzw. dr hab. Bogdan Zalewski. Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom oraz wszystkim pogrążonym w bólu składamy wyrazy głębokiego współczucia, pogrążone w żalu Władze Uczelni, Senat GSW, współpracownicy oraz cała społeczność akademicka. Msza św. żałobna odprawiona została 14 grudnia 2013 r. (sobota) o godz. 11:00 w kościele garnizonowym w Gdyni przy ul. Śmidowicza 45. Ceremonia pogrzebowa odbyła się po mszy świętej na cmentarzu garnizonowym Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu.

  Czytaj cały artykuł

 2. data dodania:
  18.09.2013,
  dodał:
  tm

  Konferencja "Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka"

  W dniu 11 października 2013 r. w siedzibie GPN-T odbyła się konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka”. Konferencję współorganizowaną przez GPN-T i GSW otworzył Kanclerz GSW. W obradach udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk akademickich – obecni byli m.in. przedstawiciele: AMW w Gdyni, WSSE w Gdańsku, UWM w Olsztynie, UG w Gdańsku, GSW w Gdańsku. Wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego. Tematyka zaprezentowanych wystąpień dowiodła, że zdrowie jako podstawowa wartość i prawo człowieka uzależnione jest od wielu czynników. Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka jest zjawiskiem, które w równym stopniu zależeć może zarówno od systemu ekonomiczno-społecznego państwa, jak i od poziomu rozwoju technologicznego. Zdrowie, a tym samym jego bezpieczeństwo, nie jest wartością stałą, wymaga ciągłej kontroli i nadzoru i współdziałania specjalistów z różnych dziedzin nauki, m.in. lekarzy, dietetyków, technologów żywienia, specjalistów od ochrony środowiska i prawników. Dyskusja, która towarzyszyła obradom potwierdziła zasadność organizowania takich konferencji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział i stworzenie przyjaznej atmosfery. W imieniu organizatorów Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

  Czytaj cały artykuł

 3. data dodania:
  10.09.2013,
  dodał:
  tm

  Kurs wyrównawczy z matematyki

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nieodpłatnym kursie wyrównawczym z matematyki. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich kandydatów na studia inżynierskie (kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu), zapisanych na studia w Gdańsku, Tczewie, Kartuzach i Nowym Dw. Gd. oraz na Wydziale Zamiejscowym w Słupsku, którzy złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych i wpłacili pierwszą ratę czesnego. Kurs jest nieodpłatny i kończy się bez żadnego zaliczenia czy egzaminu. Zapraszamy na kurs dwudniowy: 28-29.09.2013 r. (sobota i niedziela), godz. 9:30-14:30 (czyli dwa dni po 6 godzin lekcyjnych). Miejsce: siedziba uczelni (Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk, ul. Wydmy 3), sala nr 2 (budynek "S"). Prowadzący: dr Grzegorz Kasperski (ten sam wykładowca, który prowadzi zajęcia z matematyki w Gdańsku, Tczewie, Kartuzach i Nowym Dw. Gd.).

  Czytaj cały artykuł

 4. data dodania:
  08.08.2013,
  dodał:
  tm

  Włączenie Mazurskiej Szkoły Wyższej w struktury Gdańskiej Szkoły Wyższej

  Władze Gdańskiej Szkoły Wyższej uroczyście informują, że z dniem 31.07.2013 r. nasza uczelnia przyjęła w swoje struktury Mazurską Szkołę Wyższą w Ełku z siedzibą w Ełku (do 2008 roku pn. „Wszechnica Warmińska”), wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych po numerem 295. Przejęcie to odbyło się poprzez włączenie Mazurskiej Szkoły Wyższej w struktury Gdańskiej Szkoły Wyższej. Nasza uczelnia (jako uczelnia przejmująca) zachowuje swoją dotychczasową nazwę, numer w rejestrze i wszystkie uprawnienia. Jednocześnie w drodze sukcesji generalnej wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki uczelni przejmowanej. W związku z tym, iż odbyło się to w drodze postępowania administracyjnego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał w dniu 31.07.2013 r. pozytywną decyzję nr DKN. ZNU. 6013. 66. 2013. 2. AW o połączeniu obu uczelni poprzez włączenie Mazurskiej Szkoły Wyższej w struktury GSW. Za połączeniem uczelni przemawiają względy merytoryczne oraz dobro studentów. W opinii Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego połączenie ww. uczelni doprowadzi do lepszego wykorzystania infrastruktury przede wszystkim dydaktycznej i badawczej, przez co zwiększy możliwości rozwoju oraz zapewni bardziej atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz wysoką jakość kształcenia. Ponadto jest to rozwiązanie umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnej gospodarki finansowej uczelni. Z związku z wyżej opisanym przejęciem Gdańska Szkoła Wyższa uzyskała uprawnienia do kształcenia na dodatkowych 4 kierunkach studiów I stopnia: 1) turystyka i rekreacja [licencjackie]; 2) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych [licencjackie]; 3) gospodarka przestrzenna [inżynierskie]; 4) architektura krajobrazu [inżynierskie]. Studia na ww. kierunkach licencjackich prowadzone będą przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny GSW, natomiast na kierunkach inżynierskich - przez Wydział Studiów Inżynierskich GSW.

  Czytaj cały artykuł

 5. data dodania:
  26.07.2013,
  dodał:
  tm

  Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku administracja

  Władze Uczelni z satysfakcją informują o otrzymaniu pozytywnej oceny na kierunku administracja wydanej przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uchwałą nr 14/3/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. Pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym oraz studentom za duże zaangażowanie w procesie wizytacji zespołu PKA.

  Czytaj cały artykuł

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2