GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

 • kategoria:
  Migoń Mieczysław P.,
  data dodania:
  10.12.2012,
  dodał:
  tm

  Zarys koncepcji filozofii „niższego” i „wyższego”...

  tytuł: Zarys koncepcji filozofii „niższego” i „wyższego” człowieka. Nowy typ antropologii filozoficznej infrastruktur osobowego bytu ludzkiego. Rozprawa habilitacyjna; autor: Mieczysław Paweł Migoń; rok wyd. 2009, wydanie drugie poprawione; stron 212, format B5; ISBN 978-83-89762-25-2. Rozprawa habilitacyjna stanowiąca autorską próbę prezentacji nowego typu antropologii filozoficznej infrastruktur bytowych (ludzkiego bytu osobowego). Jej prezentacja wiąże się m.in. z prowadzonym przez autora krytycznym dialogiem zarówno z tymi myślicielami, którzy przyczynili się do „odpodmiotowienia” człowieczeństwa (C. Lévi-Strauss) bądź też jego „ograniczenia” (M. Heidegger, K. Jaspers), jak i inspirującym dialogiem z myślicielami, którzy opowiadali się lub opowiadają się za „podmiotowością” człowieczeństwa, a mianowicie: W. Jamesem, M. Schelerem, N. Hartmannem, E. Stein, C.G. Jungiem, H. Plessnerem, R. Swinburnem, P.F. Strawsonem, R. Otto i innymi.

 • kategoria:
  Migoń Mieczysław P.,
  data dodania:
  19.03.2013,
  dodał:
  tm

  Wstęp do etyki. Skrypt

  tytuł: Wstęp do etyki. Skrypt; autor: Mieczysław P. Migoń; rok wyd. 2007 (stron 80, format 18,2x25,7cm; ISBN 978-83-89762-10-8) oraz wydanie elektroniczne pdf 2013 (stron 77, format 18,2x25,7cm; ISBN 978-83-89762-45-0). Skrypt ten zawiera elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień etycznych, a mianowicie pojęcia dobra moralnego, pojęcia etyki wraz z jej podziałem, określenia normy moralnej, pojęć: wartości wraz z wybranymi typami hierarchii wartości i sumienia z jego trzema wymiarami. Skrypt został napisany z myślą o kształceniu studentów w dziedzinie etyki czy też filozofii moralnej. Jest on również przeznaczony dla szerszego kręgu Czytelników, tj. nauczycieli etyki, psychologów, socjologów, filozofów, teologów, etyków biznesu, etc. Po każdym z dwóch rozdziałów znajdują się pytania kontrolne w celu sprawdzenia stopnia nabytej wiedzy etycznej.

 • kategoria:
  Migoń Mieczysław P.,
  data dodania:
  10.12.2012,
  dodał:
  tm

  Czynnik ludzki w etyce biznesu

  tytuł: Czynnik ludzki w etyce biznesu; autor: Mieczysław P. Migoń; rok wyd. 2007; stron 194, format B5; ISBN 978-83-89762-09-2. Autor próbuje ugruntować rolę i znaczenie czynnika ludzkiego w przedmiocie etyki biznesu. Czynnik ten jest traktowany jako kwintesencja rozmaitych typów antropologicznych, takich jak: homo oeconomicus, homo socialis, homo curans, etc., które „uobecniają się” jako antropologiczny wymiar w przedmiotowości etyki biznesu w sensie „otoczki” i „głębi” antropologicznej. Autor pokazuje, że ma swój głęboki sens odnoszenie etyki biznesu do problematyki procesów ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych, społecznych, a także problematyki stron zainteresowanych, ładu rynkowego, doskonalenia przyszłości danej firmy czy danego przedsiębiorstwa.

 • Pobierz informator na studia w PDF

  Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

  Pobierz informator

  Szybki kontakt

  Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

  Informacja GSW

  Telefon
  58 305 08 12
  GG
  2