Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych (szkolenie)

Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem prawie każdego przedsiębiorcy. Pierwsze kary nałożone w związku z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przekonują, że zagadnienia tego nie należy lekceważyć.

Gdańska Szkoła Wyższa i Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR" proponują cykl szkoleń z zkresu Ochrona danych osobowych. W ramach tego cyklu przedstawiamy niniejsze szkolenia.

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie (szkolenie)

Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem prawie każdego przedsiębiorcy. Pierwsze kary nałożone w związku z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przekonują, że zagadnienia tego nie należy lekceważyć.

Gdańska Szkoła Wyższa i Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR" proponują cykl szkoleń z zkresu Ochrona danych osobowych. W ramach tego cyklu przedstawiamy niniejsze szkolenia.

Administracja (II stopnia)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecz­nych):

Zarządzanie i inżynieria produkcji (I stopnia)

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie i Słupsku. Wybierz siedzibę wydziału, w którym się zapiszesz:

Zdrowie publiczne

Kierunek w trakcie organizacji...

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych):

Kierunek prawno-biznesowy

Kierunek w trakcie organizacji...

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych):

Kryminologia

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych):

Strony