$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
07.08.2019,
dodał:
tm

Pomoc materialna z budżetu państwa

Uwaga! Zmiany w przyznawaniu stypendium w roku akademickim 2019/2020
W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przygotowywany jest "Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów". Będzie on obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy. Prosimy zapoznać się z informacją na stronie:
https://gsw.gda.pl/artykul/zmiany-w-przyznawaniu-stypendium-w-roku-akademickim-20192020

Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:

  • 20 października w semestrze zimowym;
  • 20 marca w semestrze letnim;
  • do 20 dnia każdego miesiąca – w trakcie trwania semestru.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy materialnej dostępne są do pobrania poniżej w pliku PDF – Załącznik nr 1. W pkt 21 Regulaminu podano wszystkie załączniki wraz z ich pełnymi tytułami.


Przydatne akty prawne

Zapoznaj się z przydatnymi aktami prawnymi, do których linki znajdziesz tutaj.