$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
12.03.2013,
dodał:
jm

Studia inżynierskie

Gdańska Szkoła Wyższa po kilku latach prowadzenia studiów na kierunkach: administracja, ekonomia, stosunki międzynarodowe, socjologia, od roku akademickiego 2008/2009 uruchomiła studia inżynierskie.

W związku z dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na rynku pracy GSW otworzyła studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, na nowo powstałym Wydziale Studiów Inżynierskich w siedzibie GSW w Gdańsku, a następnie również na Wydziale Zamiejscowym w Słupsku.

Zapoznaj się ze wszystkimi specjalnościami studiów prowadzonymi w ramach kierunku studiów inżynierskich "zarządzanie i inżynieria produkcji".

„Zarządzanie (...) i nauki techniczne - gwarantują pracę”

fragment artykułu prasowego

„Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w Polsce za rok będzie brakowało ponad 55 tys. inżynierów, a za 5 lat już ponad 76 tys. Oznacza to, że absolwenci studiów technicznych nie powinni mieć kłopotów ze znalezieniem pracy. Jednak nie wszyscy. Według Banku Danych o Inżynierach poszukiwani będą inżynierowie mechanicy, elektronicy i elektrotechnicy, informatycy, automatycy, budowlańcy i architekci, specjaliści od zarządzania produkcją...”.
J. Góra, Zarządzanie, psychologia i nauki techniczne - gwarantują pracę, Gazeta Prawna z dn. 09.06.2008.

„Inżynier znaczy sukces”

fragment artykułu prasowego

„- Rynkiem pracy rządzi prawo popytu i podaży. Popyt na absolwentów studiów technicznych jest dziś ogromny. A podaż wciąż za mała - tłumaczy Magdalena Jóźwik z Banku Danych o Inżynierach (BDI). - Dlatego inżynierowie wszelkich branż i informatycy nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Jak wynika z badań BDI, świeżo upieczony absolwent z tytułem inżyniera może liczyć po studiach średnio na pięć ofert pracy.”
I. Dominik, Inżynier znaczy sukces, Newsweek Polska, nr 20/2008 z dn. 18.05.2008.