$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
23.10.2018,
dodał:
tm

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska"

English version
Zgłoszenia udziału | Proponowane moduły tematyczne | Opłata | Publikacje | Komitet organizacyjny

Gdańska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska", która odbędzie się w siedzibie uczelni, w Gdańsku, w dniu 24 października 2018 r.

Termin konferencji: 24.10.2018 (środa). Rejestracja: godz. 8:30-9:00
Termin zgłoszeń: 15.09.2018
Termin nadsyłania referatów: 31.10.20181
Miejsce: Aula Główna GSW (s. C108-C109), Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Organizator: Gdańska Szkoła Wyższa

Zgłoszenia

 • Sekretariat konferencji: e-mail gsw(at)gsw.gda.pl
 • Formularz zgłoszenia: https://goo.gl/forms/XtywasI7OzQ04vov2
 • Formularz do przesyłania artykułu (na początku należy wypełnić formularz zgłoszenia, na końcu którego dostępny jest link do formularza do przesyłania artykułu); uwaga: należy posiadać konto i zalogować się w Google.com; formularz: https://goo.gl/forms/HdphIDTJ30XeNk2R2
 • Alternatywnie plik artykułu można nadesłać na adres e-mail: wydawnictwo(at)gsw.gda.pl

Proponowane moduły tematyczne

 1. Aspekty społeczno-edukacyjne globalizacji i ochrony środowiska.
 2. Technologie, technika i inżynieria środowiska.
 3. Ekologia, ochrona środowiska i zarządzanie środowiskowe.
 4. Prawo, administracja i ekonomika ochrony środowiska.

Wkrótce do pobrania program konferencji. Uwaga! Szczegółowy plan konferencji może ulec zmianie.

Opłata za udział w konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Istnieje możliwość nadesłania artykułu bez referowania.
Publikacje w języku angielskim: bezpłatnie. Publikacje w języku polskim i rosyjskim: pierwszy artykuł bezpłatnie, każdy kolejny TEGO SAMEGO AUTORA odpłatnie w wysokości 200 zł za artykuł. Opłaty należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
Bank Millennium
23 1160 2202 0000 0003 4952 6989.
Tytuł płatności: nazwisko autora zgłaszającego z dopiskiem "Konferencja 2018.10.24".
W formularzu zgłoszenia w polu "Uwagi" należy podać dane do wystawienia faktury.

Publikacje

Przyjmujemy artykuły w językach: polski, angielski, rosyjski. Wymagania redakcyjne artykułów dostępne do pobrania poniżej (w pliku PDF) — WKRÓTCE.
Wygłoszone referaty w języku polskim i rosyjskim, spełniające określone wymagania redakcyjne (dostępne poniżej) zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej (rok wydania 2018). Każdy autor otrzyma nieodpłatnie jeden egzemplarz1.
Wygłoszone referaty w języku angielskim, spełniające określone wymagania redakcyjne (dostępne poniżej) zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym "Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy" (rocznik, rok wydania 2019) – w formie książkowej oraz elektronicznej w dostępie otwartym. Każdy autor otrzyma nieodpłatnie jeden egzemplarz numeru czasopisma w formie książkowej.
1 — Ponieważ monografia (2018) zostanie zamknięta już po konferencji, autorzy otrzymają egzemplarz pocztą. Będziemy prosić o podanie adresu do doręczeń, np. w trakcie rejestracji uczestników w dniu konferencji.

Komitet organizacyjny konferencji

wkrótce...


English version

Proposed scientific modules

 1. Social and educational aspects of globalization and environmental protection.
 2. Technology, technics and environmental engineering.
 3. Ecology, environmental protection and environmental management.
 4. Law, administration and economics of environmental protection.

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
dokument PDFZaproszenie na konferencję [PL]27.07.2018
538kB