0 review(s) | Add your review
Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, praca zbiorowa, Joanna Sylwia Kierzkowska, Marian Krzysztof Wołowski (red.). Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2016. ISBN 978-83-89762-84-9. Stron 156, format 17x24 cm (B5), cena: 16,00 zł
16,00 zł
Dyscyplina: Prawo
Nr katalogowy: 084
   
Tytuł Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska
  praca zbiorowa
Redaktorzy naukowi Joanna Sylwia Kierzkowska, Marian Krzysztof Wołowski
Autorzy (7) Joanna Sylwia Kierzkowska, Adam Erechemla, Tomasz Suski, Karolina Bartniak, Ireneusz Kierzkowski, Magdalena Łysek, Dominik Niewirowski
Recenzent prof. zw. dr hab. Marek Górski
Rok wydania 2016
Strony 156
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-84-9
Cena (zł) 16,00

Opracowanie polecane jest głównie studentom kierunków społeczno-prawnych. Zawiera pytania problemowe i testy kontrolne. Obejmuje stan prawny na maj 2015 r.

Spis treści

Rozdział I. Ekologia środowiskowa

 • 1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii
 • 1.2. Odnawialne źródła energii
 • 1.3. Edukacja ekologiczna
 • 1.4. Zdrowie a środowisko
 • Polecana literatura. Testowe pytania kontrolne. Pytania kontrolne problemowe

Rozdział II. Ekologistyka i inżynieria środowiska

 • 2.1. Wybrane pojęcia w zakresie ekologistyki
 • 2.2. Inżynieria środowiskowa
 • 2.3. Logistyka w służbie środowiskowej
 • 2.4. Architektura środowiska
 • 2.5. Budownictwo ekologiczne
 • Polecana literatura. Testowe pytania kontrolne. Pytania kontrolne problemowe

Rozdział III. Bezpieczeństwo środowiskowe

 • 3.1. Bezpieczeństwo na rzecz środowiska — zakres pojęciowy i podstawy prawne
 • 3.2. Naturalne zagrożenia środowiskowe
 • 3.3. Zagrożenia antropogeniczne
 • 3.4. Wybrane służby, inspekcje i straże chroniące środowisko
 • Polecana literatura. Testowe pytania kontrolne. Pytania kontrolne problemowe

Rozdział IV. Organizacja i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska

 • 4.1. Wieloletnie programy środowiskowe UE
 • 4.2. Organy środowiskowe
 • 4.3. Fundusze na rzecz środowiska
 • 4.4. Społeczna kontrola środowiska
 • 4.5. Monitoring środowiskowy
 • 4.6. Zarządzanie kryzysowe
 • Polecana literatura. Testowe pytania kontrolne. Pytania kontrolne problemowe

Rozdział V. Prawo ochrony środowiska

 • 5.1. Historyczne uwarunkowania ochrony środowiska na świecie i w Polsce
 • 5.2. Podstawowe zasady i pojęcia w zakresie prawnej ochrony środowiska
 • 5.3. Formy ochrony przyrody
 • 5.4. Gospodarowanie odpadami
 • 5.5. Prawo wodne
 • 5.6. Ochrona lasów
 • 5.7. Prawo na rzecz ochrony ziemi
 • 5.8. Ochrona powietrza
 • 5.9. Prawna ochrona zwierząt
 • Polecana literatura. Testowe pytania kontrolne. Pytania kontrolne problemowe

Przywoływane akty prawne

Nota o autorach

Nota biograficzna redaktora naukowego i współautora

Fotografia: Kierzkowska Joanna Sylwia

Nota biograficzna

Joanna Sylwia Kierzkowska. Doktor nauk prawnych. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2009, rozprawa doktorska pt. Plany, programy i strategie jako prawny instrument osiągania celów ochrony środowiska). Pracuje jako adiunkt w Gdańskiej Szkole Wyższej i starszy wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Jako autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji obrała do badań naukowych główne nurty badawcze w zakresie:

 1. prawa gospodarowania odpadami,
 2. prawa ochrony środowiska,
 3. prawa administracyjnego.

Publikacja Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami (Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018) jest potwierdzeniem pierwszego z nich, który w stosunku do pozostałych dwóch jest najbardziej szczegółowy. Nurt badawczy w zakresie prawa gospodarowania odpadami stał się pasją autorki.

Najważniejszy dorobek naukowy - artykuły

W zakresie prawa gospodarowania odpadami opublikowała samodzielnie lub we współautorstwie między innymi następujące artykuły:

 1. Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie (2011)
 2. Reglamentacja składowania odpadów w górotworach (2011)
 3. Wpływ "Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" i jego aktualizacji na efektywne zarządzanie gospodarowaniem odpadami w postaci osadów ściekowych (2011)
 4. Wpływ zmian systemowych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na minimalizację negatywnych skutków ich środowiskowego oddziaływania (2012)
 5. Powstawanie odpadów w działalności pożarniczej oraz metody gospodarowania nimi w świetle aktualnych przepisów prawnych (2014)
 6. Dyskrecjonalność organów gminy w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu tucholskiego (2015)
 7. Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy (2015)
 8. Nowe przepisy prawne w zakresie odpadów opakowaniowych (2016)
 9. Prawne wyzwania w zakresie polskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (2017)
 10. System prawa gospodarki odpadami a problem odpadów komunalnych wyrzucanych do lasu (2017)
 11. Aktualne problemy prawne i praktyczne jako wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (2018)

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-68-9
 2. Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, Joanna S. Kierzkowska, Marian K. Wołowski (red.), Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-84-9
 3. Oblicza administracji, Mirosław Borkowski, Lydia P. Goverdovskaya, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2017, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-90-0
 4. Joanna S. Kierzkowska, Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-98-6

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji