Ze względów epidemiologicznych oraz wypełniając zalecenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 odbędzie się w ograniczonym składzie z zachowaniem reguł sanitarnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa (m.in. dystansu społecznego) w uroczystości wezmą udział przedstawiciele organów uczelni oraz immatrykulowani studenci.

Wykład inauguracyjny pt. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Miejsce narodzin "Solidarności" wygłosi dr Jakub Kufel, GSW, ECS Gdańsk.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Rekrutacja