Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "System ochrony prawnej w UE" - 28.02.2021 r., godz. 8:30 - 9:30

Egzamin poprawkowy odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Link dostępuhttps://gswgdansk457.clickmeeting.com/egzamin-poprawkowy-system-ochrony-...
ID wydarzenia: 672-144-233 (dla korzystających z aplikacji ClickMeeting w smartfonach i tabletach)

 

Termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej" - 28.02.2021 r., godz. 8:30 - 9:30
forma - test na platformie Moodle

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew