Wszystkie legitymacje studenckie, które były ważne do 31 marca 2020 r. i nie były przedłużane z powodu zawieszenia funkcjonowania uczelni z powodu epidemii COVID-19, tracą ważność 29 listopada 2020 r.

Po tym dniu ważność legitymacji studenckiej wynikać będzie z posiadania odpowiedniego hologramu na rewersie legitymacji.

Kategoria powiadomień: Dziekanat