Terminy egzaminów prowadzonych przez dr Danutę Ciukszo:

- Socjologiczne uwarunkowania przestępczości – K3, K3-e, K3O-e – 30.01.2021 r., godzina 8:00

- Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych - A1-MSU, A1-MSU-e, A1-MSU-T, A1-MSU-S, A3a-MSU, A3a-MSU-e, A3a-MSU-S – 06.02.2021 r. (grupa I) oraz 13.02.2021r. (grupa II), godzina 8:00

Zasady przeprowadzania egzaminu:

Egzaminy odbędą się w formie ustnej, przy pomocy programu ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.

Link do logowania na platformę, jak również lista kolejności przystępowania do egzaminu, zostaną zamieszczone na stronie GSW w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Kategoria powiadomień: Dziekanat