Egzamin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez dr Bartłomieja Krzyczkowskiego odbędzie się dnia 14.03.2021 r. od godziny 16:45.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Link dostępu: https://gswgdansk457.clickmeeting.com/egzaminy-poprawkowe-dr-bartlomiej-...
ID wydarzenia: 928-625-367

Kategoria powiadomień: Dziekanat