Socjologia bezpieczeństwa

Studia podyplomowe 2-semestralne

Liczba godzin 220, w tym wykłady i ćwiczenia. Część zajęć może być przeprowadzona w formie e-learningu.

Strony