Odszedł prof. Lech Milian

Lech Milian
prof. Lech Milian (1932-2021)

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 5 stycznia 2021 r. odszedł od nas prof. dr hab. Lech Milian.

Pan Profesor był związany z GSW od wielu lat, praktycznie od początku istnienia uczelni: od początku członek jej Senatu, doradca naukowy założyciela oraz Przewodniczący Zespołu Podnoszenia Jakości Kształcenia. Był autorem kilkunastu monografii, sześciu nakładem naszego wydawnictwa: "Socjologia gospodarki. Trzy wykłady programowe" (2008), "Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych" (2010), "W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego. Trzy rozprawy socjologiczno-filozoficzne" (2012), "Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej, cz. 1" (2018). Kończył korektę cz. 2 ostatniej publikacji, a wkrótce ukaże się skrypt "Socjologiczne uwarunkowania przestępczości".

Prowadził ze studentami zajęcia z przedmiotów socjologicznych. Był bardzo lubiany przez studentów i współpracowników. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty i pełen pozytywnej energii. Jego odejście to wielka strata dla uczelni.

Panie Profesorze dziękujemy za wszystko. Pozostanie Pan w naszej pamięci.

 

Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.


 

Nota biograficzna: https://gsw.gda.pl/content/lech-milian.

Data wydarzenia: czwartek, 7 Styczeń, 2021