Zaliczenia poprawkowe (ostatni termin) odbędą się w formie ustnej 26 września 2020r., w godz. 9:30 - 10:30 w siedzibie Uczelni, w sali B111.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Tczew