Na stronach www Uczelni opublikowano harmonogramy zjazdów w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym: dla wydziałów w siedzibie GSW w Gdańsku oraz w filii GSW w Tczewie.

Harmonogramy zjazdów dostępne są w menu: "Student / Student zalogowany / Harmonogramy zjazdów" dla studentów zalogowanych.