Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez prof. Hannę Klimek

Terminy egzaminów i zaliczeń u prof. Hanny Klimek:

30.01.2021r.
godz. 15:00  "Zarządzanie jakością w administracji";
godz. 15:45  "Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji" grupa ip1-msu;
godz. 17:15  "Podstawy zarządzania jakością" oraz  "Standaryzacja w zarządzaniu jakością";

Grupa Ip3 - kolokwium z Mechaniki - prof.Gumkowski

Kolokwium z przedmiotu Mechanika (nowy termin)  dla grupy Ip3 odbędzie się dnia 17.01.2021 r. o godzinie 9:00 - 10:15. Kolokwium odbędzie się w formie zadań dostępnych na platformie Moodle. Proszę o zapoznanie się z instrukcją zaliczenia.

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr Danutę Ciukszo

Terminy egzaminów prowadzonych przez dr Danutę Ciukszo:

- Socjologiczne uwarunkowania przestępczości – K3, K3-e, K3O-e – 30.01.2021 r., godzina 8:00

- Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych - A1-MSU, A1-MSU-e, A1-MSU-T, A1-MSU-S, A3a-MSU, A3a-MSU-e, A3a-MSU-S – 06.02.2021 r. (grupa I) oraz 13.02.2021r. (grupa II), godzina 8:00

Zasady przeprowadzania egzaminu:

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr Bartłomieja Krzyczkowskiego

Terminy egzaminów prowadzonych przez dr Bartłomieja Krzyczkowskiego:

- Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska - A1-MSU, A1-MSU-e, A1-MSU-T, A1-MSU-S, A3a-MSU, A3a-MSU-e, A3a-MSU-S – 30.01.2021 r. (grupa I) oraz 31.01.2021r. (grupa II), godzina 8:00

- Prawo administracyjne - A3 – 06.02.2021 r., godzina 8:00

- Administracja ochrony zdrowia w Polsce – ZwOZ – 06.02.2021 r., godzina 11:00

Zasady przeprowadzania egzaminu:

Pages