GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 21.07.2017

Znajdujesz sie w:

data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Przygotowanie pedagogiczne


1. Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres [tutaj].
2. Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne [tutaj].
3. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy [tutaj].
4. Kiedy odbywać się będą zajęcia? [tutaj].
5. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania aby zakończyć dany zakres [tutaj].
6. Opłata za studia podyplomowe [tutaj].
7. Rachunek bankowy GSW [tutaj].
8. Gdzie i jak się zapisać [tutaj].
9. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe [tutaj].Studia podyplomowe 3-semestralne.


Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej oraz metodyki szczegółowej nauczania przedmiotu (przedmiotów) związanego z kierunkiem bądź specjalnością studiów wyższych. Absolwenci zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy nauczyciela. Treści studiów obejmują również praktyki pedagogiczne, które słuchacz musi odbyć w szkole.

Gdańska Szkoła Wyższa organizuje również przygotowanie pedagogiczne dla osób z wykształceniem z filologii obcej, którzy w toku swoich studiów nie otrzymali kwalifikacji nauczycielskich.

Podstawę prawną dla organizacji zakresu studiów podyplomowych stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 1207).

Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich);
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
  (umowa zawierana jest w dniu złożenia dokumentów; jej wzór jest dostępny do wglądu w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie);
 3. dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł;
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, oryginał do wglądu;
  • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; (wymagania – zob. tuFotografia o wymiarach 35x45 mm musi być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, wykonana na jasnym tle. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może posiadać fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy. W takim przypadku należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.);
  • dowód wpłaty wpisowego (nr rachunku bankowego: patrz niżej);
   w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf);
   w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
  • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym (lub marcu).
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy

Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim).

Kiedy odbywać się będą zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym.

Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania aby zakończyć dany zakres

Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej i obrona w formie egzaminu końcowego.

Opłata za studia podyplomowe

Opłata jednorazowa Opłata miesięczna5 rat w semestrze
przez 3 semestry
3.900 zł 270 zł


Dodatkowa opłata w związku z zajęciami indywidualnymi z metodyki nauczania dla nauczycieli języka obcego 2.000 zł (podzielona na dwa semestry), podzielona na liczbę uczestników.

Terminy wnoszenia opłat miesięcznych


semestr zimowy do 15 września do 15 października do 15 listopada do 15 grudnia do 15 stycznia
semestr letni do 15 lutego do 15 marca do 15 kwietnia do 15 maja do 15 czerwca

Rachunek bankowy GSW

Opłaty wpisowego i czesnego uiszczać można na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198.

Gdzie i jak się zapisać

Telefony E-mail Miejsce Adres
58 305 01 83
58 305 08 12 w.46
58 305 08 89 w.46
58 305 99 71 w.46
58 305 01 69 w.46
rekrutacja(at)gsw.gda.pl pokój B1
(budynek "B")
80-656 Gdańsk
ul. Wydmy 3
Rekrutacja odbywa się w następujących godzinach:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9.00 - 15.00 9.00 - 15.00 9.00 - 15.00 10.00 - 18.00 9.00 - 15.00 9.00 - 15.00

Uwagi dodatkowe:

Dojazd tramwajem

Dojazd tramwajem linii nr 8 do ostatniego przystanku: pętla tramwajowa Stogi-Plaża. Rozkład jazdy tramwajów (na stronach ZTM).

Dojazd samochodem

Dogodny dojazd samochodem – przez most wantowy (wiszący) nad Martwą Wisłą z drogi krajowej nr 7 (Gdańsk–Warszawa), przez węzeł drogowy "Gdańsk Port".

Mapa dojazdu


Pokaż Gdańska Szkoła Wyższa na większej mapie

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
Informacja

Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)"

Bezpłatny program do odczytu plików .pdf. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu do Gdańskiej Szkoły Wyższej. Kliknij, aby powiększyć i wyznaczyć drogę dojazdu.