GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 16.10.2017

Znajdujesz sie w:

data dodania:
14.12.2016,
dodał:
tm

Drukuj Pomoc materialna z budżetu państwa

Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:

  • 20 października w semestrze zimowym;
  • 20 marca w semestrze letnim.

Od roku akademickiego 2015/2016 obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa!
Zmiany dotyczące stypendium REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Informacja o zasadach przyznawania punktów studentom ubiegającym się o ww. stypendium – do pobrania poniżej w załączniku 12: Warunki przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
W przypadku, gdy więcej niż 10% studentów danego kierunku uzyskało za poprzedni rok studiów wymaganą liczbę punktów, do stypendium będą kwalifikować się tylko osoby z najwyższą liczbą punktów.
Ubiegając się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, należy złożyć:
• Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie stypendium
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku
• Załącznik nr 10 – Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
• Kopię dowodu osobistego
• W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studiowali na innej uczelni – zaświadczenie potwierdzające średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów.
Zmiany dotyczące stypendium SOCJALNEGO
Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w październiku 2015 roku wynosi 895,70 zł (na jedną osobę w rodzinie studenta), natomiast od listopada 2015 roku – 1043,90 zł.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy materialnej dostępne są do pobrania poniżej w pliku PDF – Załącznik nr 1.
Wykaz wszystkich załączników, wraz z pełnymi tytułami, w pkt 22 Regulaminu.


Przydatne akty prawne

Zapoznaj się z przydatnymi aktami prawnymi, do których linki znajdziesz tutaj.

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
Informacja

Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)"

Bezpłatny program do odczytu plików .pdf. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

dokument PDFRegulamin ustalania wysokości, przyznaw. i wypłac. świadczeń pomocy material. ze środków przezn. na ten cel w budżecie państwa14.12.2016
103kB
dokument PDFZał 01 -Udokumentowanie sytuacji materialnej i sposób wyliczenia dochodu14.12.2016
135kB
dokument PDFZał 02 -Wniosek o przyznanie stypendium14.12.2016
104kB
dokument PDFZał 03 -Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku14.12.2016
90kB
dokument PDFZał 04 -Zaświadczenia o dochodzie 3-miesięcznym14.12.2016
112kB
dokument PDFZał 05 -Oświadczenie członka rodziny -dochody niepodleg opodatkowaniu14.12.2016
109kB
dokument PDFZał 06 -Oświadczenie członka rodziny -ryczałt lub karta podatkowa14.12.2016
83kB
dokument PDFZał 07 -Zaświadczenie o dochodzie -dochód uzyskany14.12.2016
104kB
dokument PDFZał 08 -Oświadczenie członka rodziny -składka na ubezp zdrowotne14.12.2016
76kB
dokument PDFZał 09 -Wniosek o zapomogę14.12.2016
91kB
dokument PDFZał 10 -Do wniosku o przyznanie stypendium REKTORA14.12.2016
84kB
dokument PDFZał 11 -Wniosek o przyznanie stypendium na podstawie poprzedn semestru14.12.2016
84kB
dokument PDFZał 12 -Warunki przyznawania stypendium REKTORA14.12.2016
102kB
dokument PDFZał 13 -Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy14.12.2016
90kB

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2