GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
07.08.2019,
dodał:
tm

Drukuj Pomoc materialna z budżetu państwa

Uwaga! Zmiany w przyznawaniu stypendium w roku akademickim 2019/2020
W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przygotowywany jest "Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów". Będzie on obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy. Prosimy zapoznać się z informacją na stronie:
https://gsw.gda.pl/artykul/zmiany-w-przyznawaniu-stypendium-w-roku-akademickim-20192020

Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:

  • 20 października w semestrze zimowym;
  • 20 marca w semestrze letnim;
  • do 20 dnia każdego miesiąca – w trakcie trwania semestru.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy materialnej dostępne są do pobrania poniżej w pliku PDF – Załącznik nr 1. W pkt 21 Regulaminu podano wszystkie załączniki wraz z ich pełnymi tytułami.


Przydatne akty prawne

Zapoznaj się z przydatnymi aktami prawnymi, do których linki znajdziesz tutaj.

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
Informacja

Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)"

Bezpłatny program do odczytu plików .pdf. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

dokument PDFRegulamin ustalania wysokości, przyznaw. i wypłac. świadczeń pomocy material. ze środków przezn. na ten cel w budżecie państwa01.03.2019
104kB
dokument PDFZał 01 -Udokumentowanie sytuacji materialnej i sposób wyliczenia dochodu01.03.2019
136kB
dokument PDFZał 02 -Wniosek o przyznanie stypendium01.03.2019
207kB
dokument PDFZał 03 -Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku01.03.2019
163kB
dokument PDFZał 04 -Zaświadczenia o dochodzie 3-miesięcznym01.03.2019
180kB
dokument PDFZał 05 -Oświadczenie członka rodziny -dochody niepodleg opodatkowaniu01.03.2019
180kB
dokument PDFZał 06 -Oświadczenie członka rodziny -ryczałt lub karta podatkowa01.03.2019
141kB
dokument PDFZał 07 -Zaświadczenie o dochodzie -dochód uzyskany01.03.2019
178kB
dokument PDFZał 08 -Oświadczenie członka rodziny -składka na ubezp zdrowotne01.03.2019
125kB
dokument PDFZał 09 -Wniosek o zapomogę01.03.2019
177kB
dokument PDFZał 10 -Do wniosku o przyznanie stypendium REKTORA01.03.2019
142kB
dokument PDFZał 11 -Wniosek o przyznanie stypendium na podstawie poprzedn semestru01.03.2019
159kB
dokument PDFZał 12 -Warunki przyznawania stypendium REKTORA01.03.2019
162kB
dokument PDFZał 13 -Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy01.03.2019
165kB
dokument PDFZał 14 -Oświadczenie dotyczące źródła dochodu01.03.2019
193kB

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2