GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 18.12.2018

Znajdujesz sie w:

data dodania:
07.09.2017,
dodał:
tm

Drukuj Logistyka i zarządzanie transportem

studia: 7-semestralne inżynierskie na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku | Słupsk
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego | studiach inżynierskich w prasie


Cel studiów

7-semestralne studia inżynierskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, specjalisty w zakresie inżynierii produkcji. Celem kształcenia interdyscyplinarnego na studiach inżynierskich na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" jest wykształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z praktyką gospodarczą. Zmiany w systemie społecznym i gospodarczym kraju wynikające z dokonujących się i już dokonanych przeobrażeń w gospodarce, powstanie małych i średnich firm, restrukturyzacja przemysłu czy prywatyzacja przedsiębiorstw zmuszają inżyniera do pełnienia podwójnej roli: twórcy techniki i menedżera. Rozszerzył się więc zakres zadań, jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich, oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, marketingu, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" (studia inżynierskie) realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Matematyka Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Język obcy Statystyka Logistyka w przedsiębiorstwie
Wstęp do socjologii Badania operacyjne w inżynierii Rachunek kosztów dla inżynierów
  Fizyka Zarządzanie produkcją i usługami
  Ekonomia Projektowanie inżynierskie
  Prawo gospodarcze Grafika inżynierska
  Marketing i badania marketingowe Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
    Procesy produkcyjne
    Podstawy elektrotechniki i elektroniki
    Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
    Inżynieria systemów produkcyjnych

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Ergonomia i organizacja pracy
Logistyka produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji
Infrastruktura transportowa
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
Utrzymanie i eksploatacja pojazdów
Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
Inżynieria transportowa

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent „logistyki i zarządzania transportem” jest przygotowany do pracy w działach zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego, spedycji i transportu. Może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych trudniących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwenci są także przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu i zakładach przemysłowych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie logistyki i zarządzania transportem w podmiotach gospodarczych. Potrafi budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Zna metody i narzędzia zarządzania transportem w podmiotach TSL.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2