GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
19.03.2012,
dodał:
tm

Drukuj Certyfikaty

Wiarygodna Szkoła

Oprócz obowiązkowego oceniania, uczelnie mogą starać się o akredytacje innych, pozapaństwowych organizacji edukacyjnych, przyznających certyfikaty po spełnieniu szeregu wcześniej określonych wymagań. Gdańskiej Szkole Wyższej przyznano, przez portal edukacyjny Akademickie Centrum Informacyjne (www.aci.pl), certyfikat Wiarygodna Szkoła.

Gdańska Szkoła Wyższa, jako jedna z dwóch uczelni z Trójmiasta, posiada wszystkie certyfikaty „Wiarygodna Szkoła” - od samego początku projektu, tj. od roku akademickiego 2005/2006.

Uczelnia legitymująca się certyfikatem to uczelnia, która działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla przyszłej pracy zawodowej, pozwala realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności (koła zainteresowań, organizacje studenckie, kluby sportowe, wydawnictwa uczelniane).

wiarygodna-szkola-2009.jpg

„Wiarygodna szkoła to szkoła godna zaufania. Podejmując naukę w takiej Uczelni możecie mieć pewność, że wybrana przez Was placówka dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy.”

źródło: www.aci.pl


Państwowa Komisja Akredytacyjna

Akredytacja to ocena jakości kształcenia. Najważniejszą organizacją akredytującą w Polsce jest Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA). Postępowaniu akredytacyjnemu przez PKA podlegają obowiązkowo wszystkie uczelnie w kraju (publiczne i niepubliczne). Oceny jakości kształcenia są następnie przedstawiane ocenianej uczelni oraz Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gdańska Szkoła Wyższa legitymuje się akredytacją przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Poniżej przedstawiamy fragmenty raportu Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku „administracja” w Gdańskiej Szkole Wyższej (do 2011 r. pn. Gdańska Wyższa Szkoła Administracji [czytaj o zmianie nazwy uczelni]) w dniach 7-8.12.2006 r.
Są to cytaty - bez zbędnego komentarza.

Fragmenty raportu Państwowej Komisji Akredytacyjnej  
   
Spotkanie z nauczycielami akademickimi
„Podkreślono wysokie walory edukacyjne Uczelni. Panuje w niej doskonała atmosfera, nauczyciel nie jest postacią anonimową, jest traktowany indywidualnie przez władze Uczelni. Podobnie, indywidualizacja cechuje sposób podejścia do studentów. Małe grupy sprzyjają bezpośrednim kontaktom; proces kształcenia w istotny sposób wspomaga dobrze zorganizowana biblioteka, dysponująca wartościowym i szybko stworzonym księgozbiorem. Istnieje korzystny układ partnerski między władzami Uczelni, kadrą, studentami.” *
Spotkanie ze studentami
„Spotkanie odbyło się z kilkuosobową grupą studentów studiów stacjonarnych. Decyzję o wyborze Uczelni podjęli na podstawie pozytywnych opinii wyrażanych przez jej absolwentów z lat ubiegłych. Podkreślono życzliwe podejście do studentów przez władze Uczelni, czego wyrazem jest m.in. dogodny układ zajęć, łatwość w dostępie do Dziekanatu (...). Studenci doceniają zwolnienie z dodatkowych opłat za egzaminy poprawkowe. W opinii studentów biblioteka spełnia swoje funkcje bardzo dobrze; zakupy niektórych książek dokonywane są na prośbę studentów. Uczelnia daje też szerokie możliwości udziału w kołach naukowych.” *

* Raport Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku „administracja” w Gdańskiej Szkole Wyższej (do 2011 r. pn. Gdańska Wyższa Szkoła Administracji [czytaj o zmianie nazwy uczelni]) w dniach 7-8.12.2006 r. (fragmenty).

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2